miércoles, 4 de diciembre de 2013

WORDLEEn aquest wordle, he escrit les paraules que justifiquen perquè he d'incorporar les TIC a l'àmbit educatiu.

FASES-JORDI ADELL

Segon Jordi Adell, tots els docents abans d’assolir i implantar les noves tecnologies com un recurs més dins les aules, es tarda entre 3-5 anys. Aquest  procés transcendeix en cinc fases: fase d’accés, fase d’adopció, fase d’adaptació, fase d’apropiació i fase d’innovació.

Personalment, hem trobo en la fase d’adaptació, integro les tecnologies en pràctiques tradicionals, augmentant la productivitat, el ritme i la quantitat de feina. És a dir utilitzo  l’ordinador per escriure, a més d’emprar el bolígraf i el paper.

Crec que per arribar a  la cinquena fase d’innovació, descobrir nous usos per la tecnologia o combinar-les de forma innovadora. 

Penso que per assolir aquesta fase, serà un procés llarg, dur i molt creatiu. S’han d’utilitzar les noves tecnologies diàriament i com un recurs més. Crec que nosaltres, com a mestres encara tenim que passar la barrera i endinsar-nos dins les noves tecnologies, per observar i experimentar totes les eines que ens poden oferir.