miércoles, 13 de noviembre de 2013

“EL PLACER DE LAS TIC”

La comunitat educativa té un gran paper a l’hora d’ensenyar i preparar els alumnes en l’àmbit de les noves tecnologies. Per tant, l’escola ha de ser conscient i responsable per elaborar un material didàctic adequat a les necessitats de cada alumne.

Les TIC dins les aules, han d’estar ben immerses, organitzades i gestionades. S’han de tenir ben clar una sèrie de característiques i aspectes per a treballar tots els continguts per tal d’estar cohesionats i donant un sentit a  totes les activitats que s’estan realitzant. No hem d’utilitzar les TIC esporàdicament o com un premi. Ha de ser una eina que ens proporcioni estratègies per a l’aprenentatge, on els infants poden descobrir un gran món essent crítics i autònoms, a l’hora d’escollir i realitzar les activitats.

Per tant, és necessari elaborar uns canvis dins les aules per poder millorar la nostra tasca educativa. El primer pas, seria crear un racó on hi hagi un ordenador i estigui ben ambientat. En segon lloc, és important gestionar el temps, ja sigui per treballar de manera individual, en grups, parelles, per a realitzar exposicions, etc.
En tercer lloc, els docents han de trobar un temps i un lloc per a pensar i crear les activitats. Això no és una tasca fàcil, ja que requereix molta cura per a dissenyar les activitats per satisfer les necessitats de cada infant. Per acabar, en quart lloc per a realitzar una bona immersió de les TIC haurem de formar diferents tipus d’agrupació per a treballar, ja sigui en parelles, en petit grup i en gran grup.

Per concloure, penso que per fer una bona immersió de les TIC s’ha de tenir ben clar què, com i quant és vol realitzar cada activitat per tal de tenir un sentit a l’hora de realitzar les activitats.

Asorev Zorrauino, E. y Gil Alejandre, J. ( 2009, 12 de noviembre), El placer de usar las TIC en el aula de Infantil.

No hay comentarios:

Publicar un comentario