martes, 19 de noviembre de 2013

"SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, TECNOLOGÍAS DIGITALES Y EDUCACIÓN". (M. AREA, 2002)


 L’anàlisi narrat per  M. Area, ens presenta unes reflexions força interessants sobre els problemes i reptes educatius relacionats en el context social, econòmic i culturals, representats per la societat de la informació.
Les idees principals d’aquest article es centren en quatre aspectes principals. En primer lloc  ens explica que és la societat de la informació, en segon lloc ens reflexiona sobre els aspectes positius i negatius de la tecnologia, en tercer lloc enes explica els principals problemes educatius i per acabar, en quart lloc ens parla sobre els reptes de l’educació en la societat de la informació.
La societat ha anat establint una relació molt estreta amb les noves tecnologies, aquest fet a influenciat en el desenvolupament d’aquestes dues extensions. Podem dir que van lligades de la mà, ja que han recorregut un llarg camí.
Segons J. Echevarría (1999), ens presenta quatre perspectives, analitzant el paper de les tecnologies en la configuració de la societat:

·    El discurs mercantilista, el desenvolupament de la societat de la informació es desenvoluparà en base als interessos econòmics, proporcionant una gran satisfacció i felicitat als subjectes.
·    El discurs crític-polític, és un servei per a tota la societat ha d’estar a l’abast, sense cap tipus de control i tenint dret a la llibertat d’expressió.
·   El discurs tecnocentreista, les tecnologies es centren en el desenvolupament de la societat, sense elles no avancem.
·   El discurs apocalíptic, les tecnologies de la informació i comunicació evadeixen la nostra civilització i cultura.

En segon lloc ens explica els aspectes positius i negatius de les tecnologies:

POSITIU
NEGATIU
Ruptura de les barreres espai-temporal, referent a la comunicació.
Augment de desigualtats a econòmic i cultual. No tothom té les mateixes oportunitats.
Gran quantitat d’informació.
Gran quantitat d’informació, s’ha de seleccionar.
Millor eficàcia i qualitat dels serveis.
Dependència a les noves tecnologies.
Visió més amplia de la realitat.
Dissipació de la cultura, uniformitat de la cultura.

Control dels subjectes i pèrdua de la privacitat.

El tercer aspecte ens parla, dels principals problemes educatius, M. Area, ens explica, que una gran acceleració de les noves tecnologies, perjudica a la societat sense deixar el temps adequat al període d’adaptació, ja que ve forçat per la seva precipitació. Aquest fet, fa que la societat no pugui assimilar ni interioritzar els canvis. Davant aquesta situació s’ha d’alfabetitzar tecnològicament a la població adulta, ja que queden una mica exclosos. En canvi, les noves generacions, neixen amb la immersió de la societat de la informació.
Un altre aspecte important, és la necessitat d’aprendre a seleccionar la informació, ja que trobem una gran quantitat.
 Per acabar, M. Area, recalca que estan sorgint molt de canvis, i a una velocitat difícil d’assolir. Els centres educatius no estan preparats per aquets canvis tan repentins, perquè els docents no estan preparats.
Per finalitzar, en quart lloc ens explica els reptes per a la educació en la societat de la informació. Proposa una sèrie d’accions i programes formatius per a accedir al coneixement i a les noves tecnologies:
·   Integrar les noves tecnologies en el sistema i cultura escolar: inversions econòmiques, formació dels docents, assessorament als centres educatius, obrir els centres educatius a la societat, etc.
·   Reestructurar les fites i els mètodes de l’ensenyament. Nous rols docents i alumnes:  en aquest apartat ens menciona la intel·ligència distribuïda, fa referència a la capacitat que ha desenvolupar un infant front a la informació. És important que l’infant tengui unes gran destreses per a fer una recerca, seleccionar-la i analitzar-la adequadament. Essent un infant crític i reflexiu.
·    Teleformació: interès per ampliar els coneixements. Formació de qualitat.
·    Revisar i replantejar  la formació ocupacional: introduir i preparar als treballadors a partir de plans de formació de qualitat.
·   Desenvolupar un pla d’alfabetització tecnològica: integra i donar a l’abast les noves tecnologies, a totes aquells individus que no puguin accedir, per tal de desenvolupar aquests coneixements
   Referent a l’article, personalment crec que M. Area parla d’uns aspectes claus per a poder realitzar un immersió tecnològica. És important que els centres educatius,  ofereixin un gran ventall d’eines que  permetin desenvolupar les capacitats i destreses dels infants, respectant el ritme individual.
     Els docents tenim un gran repte a l’hora de submergir les noves tecnologies. El nostre paper és fonamental  a l’hora de guiar als infant, per tal de construir el propi aprenentatge.  Aquest  procés  ajudarà als infants a ser més crítics i reflexius per a seleccionar la informació.                                                                           
     Per acabar, vull dir que a poc a poc hem d’implantar una alfabetització tecnològica, però sempre tenint en compte la nostre cultura i els valors, per tal de no perdre la humanitat

No hay comentarios:

Publicar un comentario