miércoles, 13 de noviembre de 2013

“5 CLAVES PARA UNA BUENA INTEGRACIÓN DE LA TIC EN LOS CENTROS DOCENTES.”
En aquest article, Pere Marquès ens explica 5 característiques que han de tenir per a una bona integració de les tic en els centres docents, per tal d’arribar a un millor aprenentatge per part dels alumnes i els docents. Explicarem els conceptes breus i concisos.

1. LES BASES TECNOLÒGIQUES NECESSÀRIES: aquest punt fa referència a les infraestructures adequades com; pissarres digitals, aules d’informàtica, intranet, etc.
2. COORDINACIÓ Y MANTENIMENT DELS RECUSOS TIC : les estructures han d’estar operatives i ha d’haver un bon servei de manteniment.
3.     RECURSOS DIDÀCTICS: recursos que facilitin els aprenentatges dels infants.
4.    SUPORT DE L’EQUIP DIRECTIU I COMPROMÍS DE LA COMUNITAT EDUCATIVA: plena integració de les TIC amb el suport de tota la comunitat educativa.
5.  FORMACIÓ DEL PROFESSORAT EN DIDÀCTICA DIGITAL: motivació i actitud positiva cap a la innovació pedagògica.

Personalment, que aquests 5 aspectes són claus per a una bona integració de les TIC, ja que ens permetrà poder aplicar i realitzar noves estratègies d’aprenentatge. Crec que encara hi ha molta por a les noves tecnologies, per part del professorat, jo som una d’elles. Però amb la formació, l’experimentació i el descobriment anem superant certes pors. És molt important llevar-se aquesta angoixa, perquè ens pot condicionar a l’hora d’ensenyar als nostres alumnes.
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario